πŸ‡ΊπŸ‡Έ Ace Diamond – Bad-Ass Hillbilly Band


Hot original Rockabilly tune with a smokin' rhythm section that will dance your shoes off and get your motor running in high gear and keep your 'BACKFIELD IN MOTION" ..all night long!! BAD-ASS HILLBILLY BAND(Ace Diamond) Hit Bound!

2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
65 Week 29.19 286.8 0
92 Week 24.19 143.6 0
62 Week 26.19 411.6 0
27 Week 27.19 497.4 0
58 Week 28.19 390 0
85 Week 30.19 160 0

2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
13 Formula Indie 03.11.2019 78 20
13 Formula Indie 11.11.2019 78 20
13 Formula Indie 15.11.2019 78 20
16 Formula Indie 18.11.2019 78 17
13 Formula Indie 19.11.2019 78 20
16 Formula Indie 20.11.2019 78 17
13 Formula Indie 29.11.2019 78 20
15 Formula Indie 04.12.2019 78 18
17 Formula Indie 06.12.2019 78 16
16 Formula Indie 12.12.2019 78 17
13 Formula Indie 15.12.2019 78 20
13 Formula Indie 18.12.2019 78 20
11 Formula Indie 23.12.2019 78 22
20 Formula Indie 25.12.2019 78 13
9 Formula Indie 28.12.2019 78 24
17 Formula Indie 31.12.2019 78 16
16 Formula Indie 02.01.2020 78 17
9 Formula Indie 04.01.2020 78 24
15 Formula Indie 11.01.2020 78 18
19 Formula Indie 12.01.2020 78 14
19 Formula Indie 16.01.2020 78 14
14 Formula Indie 17.01.2020 78 19
16 Formula Indie 20.01.2020 78 17
13 Formula Indie 21.01.2020 78 20
19 Formula Indie 23.01.2020 78 14
14 Formula Indie 26.01.2020 78 19
21 Formula Indie 27.01.2020 78 12
18 Formula Indie 30.01.2020 78 15
19 Formula Indie 31.01.2020 78 14
20 Formula Indie 19.02.2020 78 13
7 Formula Indie 02.03.2020 80 26
7 FORMULA INDIE 15.03.2020 80 26
15 FORMULA INDIE 24.03.2020 78 18
13 FORMULA INDIE 02.04.2020 78 20
14 FORMULA INDIE 08.04.2020 78 19
7 FORMULA INDIE 10.04.2020 80 26
13 FORMULA INDIE 17.04.2020 78 20
16 FORMULA INDIE 23.04.2020 78 17
15 FORMULA INDIE 27.04.2020 78 18
16 FORMULA INDIE 10.05.2020 78 17
16 FORMULA INDIE 16.05.2020 78 17
20 FORMULA INDIE 17.05.2020 78 13
22 FORMULA INDIE 26.05.2020 78 11
17 FORMULA INDIE 31.05.2020 78 16
31 FORMULA INDIE 05.06.2020 78 2
20 FORMULA INDIE 09.06.2020 78 13
30 FORMULA INDIE 10.06.2020 78 3
31 FORMULA INDIE 15.06.2020 78 2
22 FORMULA INDIE 19.06.2020 78 11
31 FORMULA INDIE 20.06.2020 78 2
19 FORMULA INDIE 26.06.2020 78 14
21 FORMULA INDIE 30.06.2020 78 12
17 FORMULA INDIE 06.07.2020 78 16
19 FORMULA INDIE 10.07.2020 78 14
20 FORMULA INDIE 16.07.2020 78 13
21 FORMULA INDIE 21.07.2020 78 12
23 FORMULA INDIE 25.07.2020 78 10
22 FORMULA INDIE 27.07.2020 78 11
23 FORMULA INDIE 30.07.2020 78 10
24 FORMULA INDIE 05.08.2020 78 9
23 FORMULA INDIE 07.08.2020 78 10
24 FORMULA INDIE 10.08.2020 78 9
19 FORMULA INDIE 12.08.2020 78 14
21 FORMULA INDIE 16.08.2020 78 12
18 FORMULA INDIE 18.08.2020 78 15
24 FORMULA INDIE 22.08.2020 78 9
25 FORMULA INDIE 29.08.2020 78 8
29 FORMULA INDIE 30.08.2020 78 4
25 Formula Indie 01.09.2020 78 8
22 Formula Indie 04.09.2020 78 11
24 FORMULA INDIE 08.09.2020 78 9
24 FORMULA INDIE 10.09.2020 78 9
26 FORMULA INDIE 13.09.2020 78 7
26 FORMULA INDIE 14.09.2020 78 7
22 FORMULA INDIE 15.09.2020 78 11
29 FORMULA INDIE 16.09.2020 78 4
29 FORMULA INDIE 17.09.2020 78 4
31 FORMULA INDIE 18.09.2020 78 2
31 FORMULA INDIE 19.09.2020 78 2
25 FORMULA INDIE 21.09.2020 78 8
25 FORMULA INDIE 24.09.2020 78 8
25 FORMULA INDIE 28.09.2020 78 8
27 FORMULA INDIE 29.09.2020 78 6
25 FORMULA INDIE 30.09.2020 78 8
28 FORMULA INDIE 02.10.2020 78 5
25 FORMULA INDIE 04.10.2020 78 8
26 FORMULA INDIE 05.10.2020 78 7
28 FORMULA INDIE 06.10.2020 78 5
30 FORMULA INDIE 07.10.2020 78 3

2020-2021 Formula Indie