πŸ‡ΊπŸ‡Έ Taylor Renee Marx – Overwhelming Love


As a firm believer that music transforms the soul, Taylor Renee Marx has always had a passion for the art. She began songwriting at 11 years old and that passion has continued to grow over the last 10 years. Marx is a worship artist from The Woodlands, Texas who has performed at venues such as Saddleback Church, The Houston Livestock Show, and Bernhardt Winery Festival. She enjoys sharing a message of hope through the songs she writes and performs. She is on a mission to spread love. Most recently, Marx has released her newest single: Overwhelming Love and is going back into the studio at the beginning of next year.

2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
10 Formula Indie 29.12.2019 85 23
6 Formula Indie 31.12.2019 85 27
8 Formula Indie 03.01.2020 85 25
9 Formula Indie 05.01.2020 85 24
9 Formula Indie 06.01.2020 85 24
8 Formula Indie 07.01.2020 85 25
7 Formula Indie 08.01.2020 85 26
5 Formula Indie 09.01.2020 85 28
7 Formula Indie 10.01.2020 85 26
10 Formula Indie 11.01.2020 85 23
9 Formula Indie 12.01.2020 85 24
8 Formula Indie 13.01.2020 85 25
6 Formula Indie 14.01.2020 85 27
8 Formula Indie 15.01.2020 85 25
9 Formula Indie 16.01.2020 85 24
4 Formula Indie 17.01.2020 85 29
8 Formula Indie 18.01.2020 85 25
12 Formula Indie 19.01.2020 85 21
6 Formula Indie 20.01.2020 85 27
6 Formula Indie 22.01.2020 85 27
10 Formula Indie 23.01.2020 85 23
8 Formula Indie 24.01.2020 85 25
8 Formula Indie 25.01.2020 85 25
5 Formula Indie 26.01.2020 85 28
6 Formula Indie 27.01.2020 85 27
13 Formula Indie 28.01.2020 85 20
8 Formula Indie 29.01.2020 85 25
10 Formula Indie 30.01.2020 85 23
8 Formula Indie 31.01.2020 85 25
11 Formula Indie 01.02.2020 85 22
14 Formula Indie 02.02.2020 85 19
9 Formula Indie 03.02.2020 85 24
13 Formula Indie 04.02.2020 85 20
8 Formula Indie 05.02.2020 85 25
13 Formula Indie 07.02.2020 85 20
11 Formula Indie 09.02.2020 85 22
7 Formula Indie 10.02.2020 85 26
11 Formula Indie 15.02.2020 85 22
14 Formula Indie 16.02.2020 85 19
10 Formula Indie 17.02.2020 85 23
13 Formula Indie 18.02.2020 85 20
9 FORMULA INDIE 14.03.2020 85 24
14 FORMULA INDIE 03.04.2020 85 19
9 FORMULA INDIE 24.04.2020 85 24
8 FORMULA INDIE 09.05.2020 85 25
6 FORMULA INDIE 14.05.2020 85 27
9 FORMULA INDIE 27.05.2020 85 24
7 FORMULA INDIE 30.05.2020 85 26
8 FORMULA INDIE 12.06.2020 85 25
10 FORMULA INDIE 14.06.2020 85 23
5 FORMULA INDIE 02.07.2020 85 28
11 FORMULA INDIE 04.07.2020 85 22
12 FORMULA INDIE 31.07.2020 85 21
13 FORMULA INDIE 17.08.2020 85 20
9 FORMULA INDIE 21.08.2020 85 24
8 FORMULA INDIE 31.08.2020 85 25
14 FORMULA INDIE 03.09.2020 85 19
10 FORMULA INDIE 20.09.2020 85 23
13 FORMULA INDIE 23.09.2020 85 20
11 FORMULA INDIE 10.10.2020 85 22
18 FORMULA INDIE 26.10.2020 85 15
13 FORMULA INDIE 29.10.2020 85 20

2020 Euro Indie Music Chart

2020-2021 Formula Indie