πŸ‡ΈπŸ‡³ Justin Faye – Bree Tree


(Bree Tree) Song Inspired by a Woman and a Tree... is An Acoustic Pop Soul backed by a Unique Live Drums Beat spiced with Classical Vibes.Recorded in Boulder, Colorado, USA by both American & Senegalese International Musicians ! β€˜Bree Tree β€˜ is delightfully catchy, and a percussion saturated track that glows with poetic qualities. Check Bree Tree out for yourself. Carla Gordon-Cotter PCPB / United Kingdom & Writer from Australia Bree Tree is a free tree that can live anywhere and share its oxygen without boundaries. All that we need is fresh air from the happy Bree Tree. Now let's protect the sad tree to save our planet and preserve lives." Justin Faye Available on All Digital Outlets ( iTunes, Amazon, Google Play, Spotify...)

2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
19 Formula Indie 01.11.2019 74 14
21 Formula Indie 06.11.2019 74 12
20 Formula Indie 08.11.2019 74 13
19 Formula Indie 10.11.2019 74 14
19 Formula Indie 16.11.2019 74 14
21 Formula Indie 24.11.2019 74 12
20 Formula Indie 13.12.2019 74 13
15 Formula Indie 14.12.2019 74 18
12 Formula Indie 17.12.2019 74 21
12 Formula Indie 19.12.2019 74 21
18 Formula Indie 26.12.2019 74 15
22 Formula Indie 02.01.2020 74 11
23 Formula Indie 03.01.2020 74 10
24 Formula Indie 16.01.2020 74 9
17 Formula Indie 17.01.2020 74 16
22 Formula Indie 24.01.2020 74 11
22 Formula Indie 30.01.2020 74 11
23 Formula Indie 31.01.2020 74 10
23 Formula Indie 14.02.2020 74 10
24 FORMULA INDIE 25.02.2020 74 9
19 FORMULA INDIE 05.03.2020 74 14
25 FORMULA INDIE 06.03.2020 74 8
22 FORMULA INDIE 11.03.2020 74 11
21 FORMULA INDIE 12.03.2020 74 12
26 FORMULA INDIE 19.03.2020 74 7
27 FORMULA INDIE 22.03.2020 74 6
25 FORMULA INDIE 27.03.2020 74 8
24 FORMULA INDIE 28.03.2020 74 9
27 FORMULA INDIE 31.03.2020 74 6
26 FORMULA INDIE 07.04.2020 74 7
25 FORMULA INDIE 09.04.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 16.04.2020 74 8
26 FORMULA INDIE 18.04.2020 74 7
26 FORMULA INDIE 19.04.2020 74 7
26 FORMULA INDIE 21.04.2020 74 7
25 FORMULA INDIE 29.04.2020 74 8
29 FORMULA INDIE 02.05.2020 74 4
27 FORMULA INDIE 03.05.2020 74 6
25 FORMULA INDIE 07.05.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 13.05.2020 74 8
27 FORMULA INDIE 15.05.2020 74 6
28 FORMULA INDIE 18.05.2020 74 5
26 FORMULA INDIE 19.05.2020 74 7
26 FORMULA INDIE 21.05.2020 74 7
25 FORMULA INDIE 23.05.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 26.05.2020 74 8
27 FORMULA INDIE 29.05.2020 74 6
25 FORMULA INDIE 04.06.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 06.06.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 07.06.2020 74 8
26 FORMULA INDIE 13.06.2020 74 7
27 FORMULA INDIE 19.06.2020 74 6
25 FORMULA INDIE 21.06.2020 74 8
24 FORMULA INDIE 22.06.2020 74 9
29 FORMULA INDIE 27.06.2020 74 4
24 FORMULA INDIE 29.06.2020 74 9
25 FORMULA INDIE 30.06.2020 74 8
25 FORMULA INDIE 12.07.2020 74 8
27 FORMULA INDIE 15.07.2020 74 6
27 FORMULA INDIE 20.07.2020 74 6
28 FORMULA INDIE 23.07.2020 74 5
28 FORMULA INDIE 25.07.2020 74 5
30 FORMULA INDIE 26.07.2020 74 3
26 FORMULA INDIE 06.08.2020 74 7
27 FORMULA INDIE 08.08.2020 74 6
27 FORMULA INDIE 10.08.2020 74 6
28 FORMULA INDIE 11.08.2020 74 5
26 FORMULA INDIE 19.08.2020 74 7
28 FORMULA INDIE 22.08.2020 74 5
25 FORMULA INDIE 23.08.2020 74 8
23 FORMULA INDIE 31.08.2020 74 10
29 Formula Indie 01.09.2020 74 4
25 FORMULA INDIE 02.09.2020 74 8
28 Formula Indie 09.09.2020 74 5
28 FORMULA INDIE 10.09.2020 74 5
29 FORMULA INDIE 12.09.2020 74 4
28 FORMULA INDIE 15.09.2020 74 5
24 FORMULA INDIE 20.09.2020 74 9