πŸ‡ΊπŸ‡Έ Ace Diamond – Get Your Boogie Woogie Workin


Ace Diamond's single:"GET YOUR BOOGIE WOOGIE WORKIN' Climbing the charts DRT Indie & Global charts: *Top-50: Global Chart @ #47 !(*Mostly Majors Artists/Some indies) and Peaked at # 2 on"Euro Indie Music Chart"!

2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
25 Week 29.19 540.2 0
16 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart - Week 34.19 578.4 0
116 Week 6.19 105 0
76 Week 7.19 208 0
59 Week 8.19 323.2 0
40 Week 10.19 475.2 0
54 Week 9.19 370.2 0
25 Week 11.19 533.6 0
21 Week 12.19 558.4 0
22 Week 13.19 535.2 0
32 Week 14.19 513.4 0
24 Week 15.19 543.8 0
12 Week 16.19 646.4 0
10 Week 17.19 715.6 1
7 Week 18.19 804 6
12 Week 19.19 781.6 0
2 Week 20.19 895.6 18
5 Week 21.19 930.6 10
5 Week 22.19 951.6 10
2 Week 23.19 1012.4 18
4 Week 24.19 942 12
13 Week 26.19 658.4 0
12 Week 27.19 618.6 0
16 Week 28.19 571 0
24 Week 30.19 525.4 0
20 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart - Week 31.19 553 0
19 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart - Week 32.19 575.2 0
18 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart - Week 33.19 567.8 0
15 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart – Week 35.19 597 0
13 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart – Week 36.19 642 0
17 πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro Indie Music Chart – Week 37.19 671.2 0
10 πŸ‡ͺπŸ‡Ί EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 42.19 798.6 1
8 πŸ‡ͺπŸ‡Ί EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 43.19 951.8 4
10 πŸ‡ͺπŸ‡Ί EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 44.19 828 1

Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
16 Formula Indie 03.01.2020 80 0
15 FORMULA INDIE 06.06.2020 80 0
10 Formula Indie 03.11.2019 80 1
12 Formula Indie 16.11.2019 80 0
10 Formula Indie 19.11.2019 80 1
10 Formula Indie 24.11.2019 80 1
11 Formula Indie 29.11.2019 80 0
14 Formula Indie 02.12.2019 80 0
10 Formula Indie 04.12.2019 80 1
9 Formula Indie 05.12.2019 80 2
11 Formula Indie 06.12.2019 80 0
11 Formula Indie 11.12.2019 80 0
8 Formula Indie 15.12.2019 80 4
6 Formula Indie 17.12.2019 80 8
7 Formula Indie 23.12.2019 80 6
10 Formula Indie 24.12.2019 80 1
12 Formula Indie 26.12.2019 80 0
12 Formula Indie 30.12.2019 80 0
11 Formula Indie 01.01.2020 80 0
11 Formula Indie 02.01.2020 80 0
17 Formula Indie 06.01.2020 80 0
14 Formula Indie 07.01.2020 80 0
17 Formula Indie 08.01.2020 80 0
12 Formula Indie 09.01.2020 80 0
11 Formula Indie 10.01.2020 80 0
16 Formula Indie 13.01.2020 80 0
12 Formula Indie 14.01.2020 80 0
16 Formula Indie 16.01.2020 80 0
11 Formula Indie 17.01.2020 80 0
14 Formula Indie 18.01.2020 80 0
16 Formula Indie 19.01.2020 80 0
10 Formula Indie 20.01.2020 80 1
9 Formula Indie 21.01.2020 80 2
13 Formula Indie 22.01.2020 80 0
18 Formula Indie 23.01.2020 80 0
16 Formula Indie 24.01.2020 80 0
12 Formula Indie 25.01.2020 80 0
8 Formula Indie 26.01.2020 80 4
16 Formula Indie 27.01.2020 80 0
15 Formula Indie 28.01.2020 80 0
13 Formula Indie 29.01.2020 80 0
16 Formula Indie 31.01.2020 80 0
9 Formula Indie 07.11.2019 80 2
23 Formula Indie 11.02.2020 80 0
11 Formula Indie 12.11.2019 80 0
16 Formula Indie 24.02.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 25.02.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 26.02.2020 80 0
22 FORMULA INDIE 28.02.2020 80 0
16 Formula Indie 03.03.2020 80 0
19 Formula Indie 04.03.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 06.03.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 08.03.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 09.03.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 11.03.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 13.03.2020 80 0
20 FORMULA INDIE 14.03.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 20.03.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 22.03.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 25.03.2020 80 0
15 FORMULA INDIE 26.03.2020 80 0
14 FORMULA INDIE 28.03.2020 80 0
16 Formula Indie 30.01.2020 80 0
20 FORMULA INDIE 30.03.2020 80 0
15 FORMULA INDIE 31.03.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 03.04.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 04.04.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 07.04.2020 80 0
20 FORMULA INDIE 13.04.2020 78 0
14 FORMULA INDIE 14.04.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 16.04.2020 80 0
23 FORMULA INDIE 19.04.2020 78 0
15 FORMULA INDIE 20.04.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 21.04.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 24.04.2020 80 0
11 FORMULA INDIE 28.04.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 29.04.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 01.05.2020 80 0
20 FORMULA INDIE 02.05.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 03.05.2020 80 0
12 FORMULA INDIE 05.05.2020 80 0
21 FORMULA INDIE 08.05.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 09.05.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 11.05.2020 80 0
14 FORMULA INDIE 14.05.2020 80 0
16 FORMULA INDIE 15.05.2020 80 0
21 FORMULA INDIE 18.05.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 19.05.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 20.05.2020 80 0
21 FORMULA INDIE 21.05.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 23.05.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 25.05.2020 80 0
18 FORMULA INDIE 28.05.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 29.05.2020 80 0
17 FORMULA INDIE 30.05.2020 80 0
19 FORMULA INDIE 04.06.2020 80 0
15 FORMULA INDIE 27.05.2020 80 0