πŸ‡ΊπŸ‡Έ Ace Diamond – Bad-Ass Hillbilly Band


Hot original Rockabilly tune with a smokin' rhythm section that will dance your shoes off and get your motor running in high gear and keep your 'BACKFIELD IN MOTION" ..all night long!! BAD-ASS HILLBILLY BAND(Ace Diamond) Hit Bound!

2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
65 Week 29.19 286.8 0
92 Week 24.19 143.6 0
62 Week 26.19 411.6 0
27 Week 27.19 497.4 0
58 Week 28.19 390 0
85 Week 30.19 160 0

Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
12 Formula Indie 28.12.2019 78 0
13 Formula Indie 03.11.2019 78 0
13 Formula Indie 15.11.2019 78 0
16 Formula Indie 18.11.2019 78 0
14 Formula Indie 19.11.2019 78 0
16 Formula Indie 20.11.2019 78 0
13 Formula Indie 29.11.2019 78 0
18 Formula Indie 04.12.2019 78 0
17 Formula Indie 06.12.2019 78 0
16 Formula Indie 12.12.2019 78 0
14 Formula Indie 15.12.2019 78 0
13 Formula Indie 18.12.2019 78 0
12 Formula Indie 23.12.2019 78 0
20 Formula Indie 25.12.2019 78 0
18 Formula Indie 31.12.2019 78 0
16 Formula Indie 02.01.2020 78 0
9 Formula Indie 04.01.2020 78 2
15 Formula Indie 11.01.2020 78 0
19 Formula Indie 12.01.2020 78 0
19 Formula Indie 16.01.2020 78 0
14 Formula Indie 17.01.2020 78 0
16 Formula Indie 20.01.2020 78 0
13 Formula Indie 21.01.2020 78 0
19 Formula Indie 23.01.2020 78 0
14 Formula Indie 26.01.2020 78 0
21 Formula Indie 27.01.2020 78 0
19 Formula Indie 31.01.2020 78 0
14 Formula Indie 11.11.2019 78 0
20 Formula Indie 19.02.2020 78 0
7 Formula Indie 02.03.2020 80 6
7 FORMULA INDIE 15.03.2020 80 6
15 FORMULA INDIE 24.03.2020 78 0
18 Formula Indie 30.01.2020 78 0
13 FORMULA INDIE 02.04.2020 78 0
14 FORMULA INDIE 08.04.2020 78 0
7 FORMULA INDIE 10.04.2020 80 6
13 FORMULA INDIE 17.04.2020 78 0
16 FORMULA INDIE 23.04.2020 78 0
15 FORMULA INDIE 27.04.2020 78 0
16 FORMULA INDIE 10.05.2020 78 0
19 FORMULA INDIE 16.05.2020 78 0
21 FORMULA INDIE 17.05.2020 78 0
23 FORMULA INDIE 26.05.2020 78 0
17 FORMULA INDIE 31.05.2020 78 0
31 FORMULA INDIE 05.06.2020 78 0
20 FORMULA INDIE 09.06.2020 78 0
30 FORMULA INDIE 10.06.2020 78 0